(Na)scholing Bus- en Beroepschauffeurs

De Europese Unie heeft op 15 juni 2003 besloten dat alle bus- en beroepschauffeurs in de EEG verplicht zijn om (na)scholing te volgen. Dat houdt in: vanaf 8 september 2008 zijn alle buschauffeurs en vanaf 10 september 2009 alle beroepschauffeurs verplicht 35 uur (na)schoolse trainingen te volgen.

Kolom 11 = gezondheidskeuring, kolom 12 = Code 95 = Vakbekwaamheid

Er is eerst nog een overgangsregeling, die geldt tot 2016. Daarna moet er iedere vijf jaar geschoold worden. Het is verplicht binnen de scholing zeven uur praktijk te volgen. Herhalen mag. De andere 28 uren (theorie) kunnen via verschillende cursussen ingevuld worden.

Elk land mag voor de Europese Richtlijnen Vakbekwaamheid zijn eigen keuzes maken met betrekking tot het vaststellen van cursussen die voor deze beroepsgroepen verplicht en gecertificeerd zijn.

In Nederland heeft het CCV, onderdeel van het CBR, de taak gekregen om dit in goede en gecontroleerde banen te leiden. Men zal dan ook van elke chauffeur exact bijhouden met welke gecertificeerde cursus en welke gecertificeerde instructeur hij die uren heeft gevolgd.

Klopt dit, dan komt er bij elke vijfjaarlijkse vernieuwing van het rijbewijs code 95 (vervanger chauffeursdiploma) op het rijbewijs te staan. Dit is noodzakelijk om officieel het beroep van chauffeur uit te mogen blijven oefenen.

De doelen van de Europese richtlijnen zijn:

  • Het aantal verkeersdoden verminderen in Europa.             
  • CO2 uitstoot verminderen.  
  • Doorstroming bevorderen.
  • Minder schades.
  • Meer status en beter imago voor alle Europese chauffeurs.
  • Gelijke eisen voor alle Europese Beroepschauffeurs. 
  • De opleidingen worden gecertificeerd door het CBR, zie: www.cbr.nl